Podziekowania 1% za 2016

Podziękowania za przekazanie 1 % za rok 2016Podziękowanie

Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla Szpitala w Lesku składa
                                  s e r d e c z n e       p o d z i ę k o w a n i a
wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali nam 1 % w rozliczeniu podatku za rok 2016.

Dzięki Wam pozyskaliśmy kwotę w wysokości 10.427,60  zł

Osoby, które nas wsparły rozliczały się w Urzędzie Skarbowym w Lesku, Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Warszawa-Bemowo oraz Warszawa Ursynów
 
Wszystkie środki zostaną wykorzystane zgodnie z działalnością statutową naszej Fundacji.