Cele Fundacji

Głównym celem Fundacji jest:

- udzielanie pomocy finansowej Szpitalowi w Lesku

- ochrona i promocja zdrowia

- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznej.

Pierwszym zadaniem, który Fundacja wyznaczyła do realizacji jest pomoc noworodkom w postaci zakupu stanowiska do resuscytacji.

Stanowisko do resuscytacji SRN-10 jest otwartym urządzeniem przeznaczonym do pielęgnacji i resuscytacji zapewniającym odpowiednie warunki termiczne wcześniakom , noworodkom i niemowlętom w szczególności o niskiej masie ciała. Stanowisko SRN-10 jest przeznaczone do stosowania na salach porodowych, oddziałach położniczych, oddziałach neonatologicznych w klinikach dziecięcych oraz oddziałach intensywnej terapii.