O Fundacji

Fundatorzy, Rada Nadzorcza i Zarząd Fundacji im. Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla Szpitala w Lesku uprzejmie informuje, że organizacja uzyskała osobowość prawną dnia 29. 07. 2010r. i rozpoczęła swoją działalność.
Siedzibą Fundacji jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku.

Patronem Fundacji jest dr n. med. Miron Lisikiewicz lekarz, społecznik który w latach 1935 – 1970 niósł pomoc medyczną mieszkańcom Leska i okolic, ratował ludzi w czasie okupacji, organizował placówki służby zdrowia na terenie powiatu leskiego, w tym szpital, który obchodził jubileusz 50-lecia w roku 2006. Całe swoje życie poświęcił na ratowanie życia ludziom chorym. Za pomoc udzieloną Żydom w czasie okupacji hitlerowskiej w roku 1971 został mu przyznany Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata tj. – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem. Zmarł w roku 1975 i został pochowany na cmentarzu w Lesku.

Fundacja po okresie 2-letniej działalności będzie zabiegać o status organizacji pożytku publicznego.
Pierwszym zadaniem, który Fundacja wyznaczyła do realizacji jest pomoc noworodkom w postaci zakupu stanowiska do resuscytacji.
Stanowisko do resuscytacji noworodków, na który Fundacja rozpoczęła zbiórkę pieniężną jest inkubatorem otwartym zaprojektowanym w celu zapewnienia optymalnego mikroklimatu dla wcześniaków i noworodków w pierwszych dniach życia. Zapewnia ciepłe i przyjazne środowisko, pozwalające na przeprowadzanie koniecznych procedur diagnostycznych, terapeutycznych i pielęgnacyjnych. Przeznaczone jest do stosowania na salach porodowych, oddziałach położniczych, neonatologicznych w klinikach dziecięcych oraz oddziałach IOM. Wyposażone jest układ regulacji temperatury sterowany pomiarem temperatury na skórze noworodka. Dostępne są także zaawansowane funkcje takie jak odsysanie i podaż tlenu lub mieszanki tlenu i powietrza. Szpital w Lesku nie dysponuje tego typu urządzeniem.

Pierwsza zbiórka pieniężna była prowadzona podczas masowej imprezy AGROBIESZCZADY w Lesku w dniach 7 – 8 sierpnia 2010r.
Kolejna akcję prowadzono podczas festynu charytatywnego w dniu 26 września 2010r. , którego organizatorem była Fundacja przy dużym zaangażowaniu pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.