Skład Fundacji

Skład Zarządu Fundacji:

1. Mariusz Łapiński - Prezes Zarządu

2. Barbara Hamerska - V-ce Prezes Zarządu

3. Barbara Bryndza - Skarbnik

4. Krzysztof Banaszek - Członek

5. Mariusz Nowak - Członek

6. Barbara Tutak - Członek

7. Iwona Holcman - Członek

 


 

Lista fundatorów:

1. Alicja Szczepańska

2. Henryk Gocek

3. Adam Gacek

4. Ryszard Owsiany

 


 

Skład Rady Nadzorczej Fundacji:

1. Zdzisław Bober - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Bożena Wacławska- V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Bronisław Drożdzyński - Sekretarz

4. Andrzej Orłowski

5. Janusz Rabiej

6. Mieczysław Wojtanowski

7. Stanisław Skalski

8. Wiesław Kuzio

9. Zdzisława Winiarczyk