Sprawozdanie finansowe za rok 2020

w załączeniu bilans, rachunek wyników sprawozdania i informacje dodatkowe

Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie za rok 2018.