Żeglarze dla leskiego szpitala

23 września bieżącego roku w Ośrodku „Atrium” w Polańczyku odbył się VII Bal Żeglarza poświęcony pamięci tych, którzy odeszli już, by pływać po wiecznych jeziorach.

Rzeszów Klezemer Band

Zespół "Rzeszów Klezemer Band"

Podczas imprezy już po raz drugi kwestowano na rzecz wspierającej leski szpital Fundacji im. Mirona Lisikiewicza, reprezentowanej przez Iwonę Holcman i Barbarę Hamerską.

od lewej: B.Hamerska(Reprezentuąca Fundację na rzecz Szpitala w Lesku), P.Szymoniak (Prowadzący VII Żeglarza i kwestę na Rzecz Fundacji z Radia Łódź), I. Holcman (Lek.Szpitala Powiatowego), A. Partyka (Bosman Jacht klubu Siarkopol)

Jest to ze strony żeglarzy i ich przyjaciół bardzo piękny gest, za który należą się słowa wdzięczności i uznania. Jako wsparcie dla Fundacji przeznaczone zostały kwoty zebrane podczas licytacji obrazów przekazanych specjalnie na ten cel. Były to zaś dzieła w pewien sposób szczególne. Autorem dwóch prac, przekazanych przez rodzinę artysty, był zmarły przed pięciu laty Andrzej Kociuba, miłośnik gór i Soliny, łączący z tymi fascynacjami swoją pasję malarską.

Obrazy licytowane na VII Balu Żeglarza

Dwa kolejne obrazy ofiarowała pani Aleksandra Ciepielowska-Tabisz, związana rodzinnie i zawodowo z Sanokiem, następne prace przekazał Krzysztof Niedźwiecki, znany sanocki malarz, zajmujący się malarstwem sztalugowym, współtwórca Stowarzyszenia Artystów Bieszczadzkich „Bieszczadzka Strzecha” oraz malarz Paweł Nowak pochodzący ze Stargardu, malujący naturę i pejzaże. Licytację prowadził pan Paweł Szymoniak z Radia Łódź. Przeprowadzona została także kwesta do puszek.

Zbiórka Do puszek podczas balu

W sumie zebrano 3351 zł. Bardzo dziękujemy organizatorowi balu, panu Andrzejowi Partyce, bosmanowi kei „Siarkopol” w Polańczyku za życzliwość, przychylność i zrozumienie dla celów i potrzeb naszej Fundacji. Dziękujemy także wszystkim darczyńcom, uczestnikom balu, za tak hojne wsparcie, a także za niezapomnianą atmosferę i wyjątkowe chwile spędzone w żeglarskim towarzystwie. Warto dodać, że wśród osób zainteresowanych i życzliwych dla działań Fundacji było wielu gości spoza województwa podkarpackiego. Wszystkim, którzy w tym dniu okazali tak wielką życzliwość dla naszej Fundacji jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

zdjęcia: www.jachtklubsiarkopol.eu