I BAL CHARYTATYWNY

  • Drukuj

Dnia 26 lutego 2011 roku w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach kierowanym przez ks. Bogdana Janika odbył się I Bal Charytatywny zorganizowany przez Fundację im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla Szpitala w Lesku. Karnawałowa zabawa miała bardzo szczytny cel a mianowicie dalszą zbiórkę pieniędzy na zakup stanowiska do resuscytacji noworodków.

Podczas balu przeprowadzono licytację prac ofiarowanych przez lokalnych artystów : pana Zdzisława Pękalskiego, panią Dorotę Lasota, malarzy z Sanoka, rzeźbiarzy z Zagórza Jana Mogilanego i Janusza Cynka, Oberżę Zakapior, Białą Flotę z Soliny, słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Huzelach oraz uczestników zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesku i Zagórzu. Przedmioty na aukcję przekazały także przedsiębiorstwa m. innymi huty szkła „Krosno” i „Józefina” oraz Firma DeF z Zagórza. Doskonałe ciasta oraz tort z logo Fundacji przekazała Cukiernia państwa Szelców.

Dzięki ofiarności uczestników balu udało się sprzedać wszystkie prace oraz zebrać kwotę 21.360 zł. Bal przy wspaniałej muzyce zespołu "JABOL" z Sanoka i licznych atrakcjach trwał do białego rana.

galeria zdjęć

Swoją obecnością zaszczycili nas :

pan poseł Marek Rząsa z Przemyśla , pani Agata Pomykała Wójt Gminy Baligród, Komendant PSP pan Wojciech Krzywowiąza, Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach pan Czesław Gnap, Prezes LPK pan Robert Wolański, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie pani Bernadeta Leicht, prezes firmy Ringpol w Zagórzu pan Marek Iwanowski.

Radni Powiatowi : pan Józef Orłowski, pan Tadeusz Potoczny , Radny Rady Miasta i Gminy Lesko pan Zbigniew Barzycki , kapelan szpitalny ks. Mieczysław Bąk oraz liczna grupa przedsiębiorców powiatu leskiego.

Dzięki środkom finansowym zebranym podczas balu oraz festynu zorganizowanego jesienią zostanie zrealizowany pierwszy cel Fundacji tj. zakup urządzenia do ratowania życia noworodków.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli , którzy wspomogli nasze przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że taka zabawa karnawałowa o szczytnym celu stanie się tradycją naszego regionu.

Lista sponsorów na bal charytatywny dnia 26.02. 2011 roku:

Zdzisław Twardowski - Sanok

Maria Szomko - Sanok

Aleksandra Ciepielowska – Tabisz - Sanok

Zespół muzyczny "JABOL" z Sanoka

Dorota Lasota - Lesko

Piekarnia - Cukiernia H.A.M.R. Szelc - Lesko

Zdzisław Pękalski - Hoczew

Huta Szkła „Krosno” - Krosno

Huta Szkła „Józefina” - Krosno

Anna Błażowska - Brzozowiec

Jan Mogilany – Zagórz

Janusz Cynk – Zagórz

Firma DeF Szczepan Dębiński – Zagórz

Warsztaty Terapii Zajęciowej – Huzele

Środowiskowy Dom Samopomocy – Lesko

Środowiskowy Dom Samopomocy – Zagórz

Medyczna Szkoła Policealna im. A. Jenke - Sanok

Oberża „Zakapior” – Polańczyk Biała Flota – Solina

Artur Rudnicki (prowadzenie aukcji) – Sanok

Ks. Bogdan Janik – „Caritas” Myczkowce

Wszyscy uczestnicy I Balu Charytatywnego

 

Pisma z podziękowaniami: