Akcja „Pomóż Szpitalowi – Pomóż sobie”


Komunikat

W imieniu organizatorów Akcji „Pomóż Szpitalowi – Pomóż sobie” uprzejmie informuję, że do dnia 30.04.2013r. do godz. 12.00 na konto Fundacji im. dr Mirona Lisikiewicza na Rzecz Pomocy dla Szpitala wpłacona została kwota 20.075,65 zł. Są to środki pochodzące ze zbiórki pieniężnej w gminach: Baligród, Lesko, Olszanica i Solina oraz z datków za badania i przeprowadzonej podczas Festynu w Lesku licytacji. Do rozliczenia pozostaje kwesta z Gminy Cisna oraz dochody - darowizny z  prowadzonej na placu festynowym sprzedaży.

Galeria Zdjęć z Festynu

Po rozliczeniu Akcji przedstawimy Państwu szczegółową informację o uzyskanych dochodach.

Tomasz Wojtanowski
Koordynator Akcji „Pomóż Szpitalowi – Pomóż sobie”