Pomóż szpitalowi – pomóż sobie

  • Drukuj

28 kwietnia 2013 odbył się w Lesku Festyn na rzecz Szpitala Powiatowego. Inicjatorem tej imprezy był lokalny samorząd powiatowy oraz samorządy gminne, a w szczególności: Starosta Leski Marek Pańko, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz, Wójt Gminy Baligród Agata Pomykała, Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska, Wójt Gminy Olszanica Krzysztof Zapała, Wójt Gminy Solina Zbigniew Sawiński. Pomysł zrodził się jako kontrapunkt dla nieobecnej w tym roku w Lesku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chciano w ten sposób wspomóc lokalną służbę zdrowia. Do organizacji imprezy włączyła się oczywiście Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla Szpitala w Lesku,  a także SP ZOZ Lesko, reprezentowany przez dyrektora Wiesława Kuzio.

Swój udział zadeklarowały liczne zespoły artystyczne, koła gospodyń wiejskich, zaplanowano również badania profilaktyczne oraz aukcję i poczęstunek. Potrzebna byłą tylko dobra pogoda, a  tej niestety zabrakło. Festyn rozpoczął się w strugach deszczu – okazało się jednak, że żadne przeciwności losu, czyli w tym przypadku pogody, nie odstraszą ani organizatorów, ani uczestników ani przybyłych na imprezę gości.

W ulewie dzielnie maszerowała orkiestra dęta działająca przy Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku pod batutą Władysława Teśniarza, by następnie koncertować, już na zadaszonej scenie. Kolejno widzowie mogli podziwiać występy dziecięcych zespołów: przedszkolaków z Przedszkola  Samorządowego im. Misia Uszatka, Bieszczadzkich Żabek i Mini Żabek, Słoneczka z Bezmiechowej działające przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej, grup młodzieżowych: Zespół Cheerleaders, zespół Foks i Diament. Prezentowały się również zespoły folklorystyczne i rozrywkowe: Bieszczadzka Rodzinka z Jankowiec, zespół Łopienka z Cisnej, Balowie z Baligrodu, Bieszczadzkie Wilki z Polańczyka, Michał i Grzesiek z Uherzec, zespół ERROR z Olszanicy.

Zainteresowaniem cieszyły się stoiska z regionalnymi potrawami przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Jankowiec i Hoczwi. Dania z grilla przygotowali Aniela i Jan Klaczakowie, a kuchnia ze Szkoły Podstawowej w Lesku serwowała tradycyjną grochówkę. Zainteresowane osoby mogły zmierzyć ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi, a także poziom mocznika i kreatyniny. Bezpłatnych konsultacji udzielali Stanisław Dzimira i Wojciech Dziurawiec, lekarze nefrolodzy reprezentujący firmę DIAVERUM oraz diabetolog Jacek Polakiewicz.
Jak zwykle przy takich okazjach wielu widzów i uczestników zgromadziła aukcja cennych przedmiotów i atrakcji przekazanych lub ufundowanych przez sponsorów. Szczególną popularnością cieszyły się maskotka Ryś Karpacki, lot szybowcem, rejs motorówką po Jeziorze Solińskim, prace podarowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku oraz uczniów Liceum Plastycznego.

W związku z pogodowymi trudnościami szczególnie przydała się pomoc firmy BORS Stanisławy Barzyckiej, która zapewniła transport, parasole, ławki i pozostałe wyposażenie niezbędne do organizacji festynu.
Impreza nie mogłaby się oczywiście odbyć, gdyby nie hojność sponsorów: Wojciecha Pawlika, prezesa Sp. z o.o. „Połonina”, Józefa Folcika, dyrektora PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Solina-Myczkowce, Adama Basaka, prezesa Bieszczadzkiego Forum Europejskiego, Akademickiego Ośrodka Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej, Bogumiły Wasylewicz kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku, Zespołu Szkół Technicznych w Lesku – Liceum Plastycznego, dr Adama Pałackiego właściciela firmy Talens Polska, Masarni Troja      w Zagórzu, Ryszarda Owsianego założyciela Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza, Bogusława Rabieja, Anieli Klaczak, Romana Zwonarza, Zdzisława Kuli, Pani Samek.

W organizację festynu włączyli się również: Pracownicy Bieszczadzkiego Domu Kultury,  Urzędu Miasta i Gminy Lesko, Pracownicy Leskiego Centrum Edukacji, Sportu i Promocji oraz  Szpitala Powiatowego w Lesku. Na szczególne podziękowanie zasługują także pracowici wolontariusze.

Przez cały dzień trwała też zbiórka na rzecz szpitala organizowana przy kościołach parafialnych w całym powiecie. Za pomoc przy jej przeprowadzeniu dziękujemy Księżom Proboszczom oraz kwestującym uczniom gimnazjów w Lesku, Średniej Wsi, Polańczyku, Bóbrce, Wołkowyi, Mchawie oraz radnym i sołtysom z gminy Cisna, którzy również włączyli się do zbiórki.
Do  akcji włączył się  również Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku przekazując Fundacji darowizję w kwocie 500 zł.
Festyn zakończyła zabawa taneczna prowadzona przez DJ Ruffio.

Zgromadzona podczas imprezy kwota wyniosła 23.026,61  zł.

Organizatorzy składają serdecznie podziękowania Pani Małgorzacie Gucwie z Gminy Cisna, Pani Lucynie Pocztańskiej z Gminy Olszanica , Pani Annie Sidorskiej z Gminy Solina,Panu Rafałowi Jasińskiemu z Gminy Baligród , mieszkańcom Leska i powiatu za zaangażowanie, udział w aukcji, hojność podczas zbiórki do puszek i zrozumienie potrzeb lokalnej służby zdrowia – wszak, jak głosiło hasło festynu, kto pomaga szpitalowi, pomaga też sobie. Choć więc życzymy wszystkim, aby korzystali z usług medycznych rzadko, a najlepiej tylko profilaktycznie, to wszyscy dobrze też wiemy, że stan placówek służby zdrowia decyduje o możliwościach pomocy, ratowania życia i leczenia nas wszystkich.

autor - Barbara Hamerska