Serduszkowa kwesta na Balu Żeglarza w Polańczyku

 

2 października, przy pięknej jesiennej pogodzie odbył się 11 Bal Żeglarza organizowany przez Andrzeja Partykę Jachtklubu Siarkopol w Polańczyku, będący zakończeniem tegorocznego sezonu żeglarskiego.

 

 

Dzięki uprzejmości organizatorów podczas balu przeprowadzona została „serduszkowa kwesta” na rzecz Fundacji im. Mirona Lisikiewicza wspierającej szpital powiatowy w Lesku. Osoby, które wykupiły najwięcej serduszek mogły liczyć na różne atrakcje przygotowane przez organizatorów, m.in. specjalne dedykacje ze strony orkiestry Rieverboat Ramblers, na czele z Siergiejem Kriuczkowem i utwory grane na życzenie itp.

 

Czynny udział w zbiórce wzięli: Agnieszka Dawicka, Barbara Hamerska i Janusz Kosmala, udało się zebrać sporą kwotę: 3685 zł, która zasili konto Fundacji.

 

Wszystkim osobom zaangażowanym w to charytatywne przedsięwzięcie, szczególnie organizatorom Balu Żeglarza składamy serdecznie podziękowania, za okazane w serduszkowej kweście serce, życzymy wszelkiego powodzenia i radości. Dobro, którym się dzielimy zawsze w dwójnasób do nas wraca.

 

autor: Barbara Hamerska