Podziękowania za przekazanie 1 % za rok 2017

Podziękowanie Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla Szpitala w Lesku składa

s e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i a

wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali nam 1 % w rozliczeniu podatku za rok 2017.

Dzięki Wam pozyskaliśmy kwotę w wysokości 7.821,- zł

Osoby, które nas wsparły rozliczały się w Urzędzie Skarbowym w Lesku, Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Brzozowie, Gdańsku, Tarnowie, Parczewie, Kraków-Śródmieście, Warszawa-Bemowo, Warszawa-Bielany oraz Warszawa Ursynów,   Wszystkie środki zostaną wykorzystane zgodnie z działalnością statutową naszej Fundacji.