Podziekowania 1% za 2018

Podziękowanie

 

Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla Szpitala w Lesku składa

s e r d e c z n e    p o d z i ę k o w a n i a

wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali nam 1 % w rozliczeniu podatku za rok 2018.

 

Dzięki Wam pozyskaliśmy kwotę w wysokości 9.875,60

 

Osoby, które nas wsparły rozliczały się w Urzędzie Skarbowym w Lesku, Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Brzozowie, Gdańsku, Tarnowie, Rzeszowie, Lwówku Śląskim, Kraków-Pogórze, Warszawa-Bemowo oraz Łódź- Górna

 

Wszystkie środki zostaną wykorzystane zgodnie z działalnością statutową naszej Fundacji.