Podziękowania za przekazanie 1 % podatku za rok 2019

 Podziękowania za przekazanie 1 % za rok 2019

 

Podziękowanie

 

Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla Szpitala w Lesku składa

                                  s e r d e c z n e       p o d z i ę k o w a n i a

wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali nam 1 % w rozliczeniu podatku za rok 2019.

 

Dzięki Wam pozyskaliśmy kwotę w wysokości   16.226,10 

 

 Wszystkie środki zostaną wykorzystane zgodnie z działalnością statutową naszej Fundacji.