Sprawozdanie finansowe za rok 2020

w załączeniu bilans, rachunek wyników sprawozdania i informacje dodatkowe