Sprawozdanie finansowe za rok 2021

W załączeniu bilans, rachunek wyników sprawozdania i informacje dodatkowe.