Sprawozdanie finansowe za rok 2022

W załączeniu bilans, rachunek wyników sprawozdania i informacje dodatkowe.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

W załączeniu bilans, rachunek wyników sprawozdania i informacje dodatkowe.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

w załączeniu bilans, rachunek wyników sprawozdania i informacje dodatkowe

Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie za rok 2018.